Podmínky nákupu v e-shopu Mybee

 

 

Podmínky nákupu v e-shopu Mybee

Dobrý den,

děkujeme, že jste se rozhodli pro nákup naší přírodní kosmetiky vyrobené s láskou a péčí na Valašsku.

Následující řádky popisují, jak si naši kosmetiku i další produkty můžete zakoupit, jak za ně můžete zaplatit, jak vám je dodáme a jakým způsobem je případně můžete reklamovat. Součástí těchto Podmínek jsou Zásady zpracování osobních údajů při nákupu v e-shopu Mybee, které vysvětlují, jak a proč zpracováváme vaše údaje. Podmínky tvoří obsah kupní smlouvy mezi námi a vámi, proto je nezbytné, abyste si je přečetli.

Pusťme se do toho.

  1. Zkratky a definice
    1. 1. V podmínkách se budou opakovat níže uvedené pojmy. Pojďme si vyjasnit, co znamenají.
  • Prodávající je Markéta Slánská, IČ 088 453 52, se sídlem Francova Lhota 476, 756 14, Česká republika, adresa provozovny Francova Lhota 358, 756 14, zapsaná v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Vsetín, e-mail: info@my-bee.cz, telefon +420 777 599 205. Pokud používáme slovo „my“, myslíme tím Prodávajícího.
  • Kupující je každý, ať už spotřebitel nebo podnikatel, kdo nakupuje v E-shopu. Pokud používáme oslovení „vy“, myslíme tím Kupující spotřebitele i podnikatele. Pokud budeme mít na mysli výhradně Kupujícího-spotřebitele nebo výhradně Kupujícího-podnikatele, v textu Podmínek je výslovně uvedeme.
  • E-shop je webová prezentace Prodávajícího, dostupná prostřednictvím webového rozhraní pod doménovým jménem my-bee.cz.
  • Objednávkou se rozumí produkty nabízené v E-shopu, které si u nás plánujete zakoupit. Některé produkty jsou zbožím na míru, neboť je individuálně upravujeme podle vašich přání.
  • Zkratka Podmínky označuje tyto Podmínky, které jsou obchodními podmínkami ve smyslu občanského zákoníku.

 

1. 2. Podmínky upravují podmínky nakupování na E-shopu. Pro E-shop, Podmínky, kupní smlouvu i Objednávky používáme český jazyk.

1. 3. Na vaše nákupy se vždy vztahují Podmínky platné a účinné v době odeslání Objednávky, a to i přesto, že mohou být v budoucnu nahrazeny novým zněním.

1. 4. Tyto Podmínky se přiměřeně vztahují také na Objednávky uskutečněné jinak než prostřednictvím E-shopu.

1. 5. Bohužel nemůžeme garantovat, že E-shop bude dostupný nepřetržitě, zejména z nutnosti občasné údržby software a hardware jejich provozovateli.

     2. Nákup na E-shopu

2.1. Pro zakoupení našich produktů prostřednictvím E-shopu si můžete založit uživatelský účet. Nebo můžete Objednávku odeslat přímo z webového rozhraní E-shopu.

2. 2. V případě založení uživatelského účtu od vás potřebujeme znát pouze váš e-mail a heslo. Pro odeslání a administraci objednávky vždy potřebujeme znát některé údaje o vás (pokud jste Kupující-spotřebitel, tak vaše jméno a příjmení, doručovací a libovolně fakturační adresu a případně telefonní číslo.

2. 3. Vaše odeslaná Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

2. 4. U každé Objednávky musíme nejprve ověřit, zda zvládneme dodat vše, jak si přejete. Proto k uzavření kupní smlouvy dojde potvrzením Objednávky. O potvrzení či nepotvrzení Objednávky vás vyrozumíme do 5 pracovních dnů na e-mail nebo telefonní číslo, které jste uvedli v Objednávce. Zároveň uvedeme také dobu, kterou budeme potřebovat, než Objednávku připravíme k osobnímu vyzvednutí nebo k předání přepravní společnosti. Doba zhotovení se může u jednotlivých Objednávek lišit.

2. 5. Pokud si ujednáme něco odlišně od Podmínek (např. způsob balení nebo množstevní slevu), poté, co odlišné ujednání akceptujeme nebo změnu odsouhlasíme, má přednost před Podmínkami.

2. 6. Součástí kupní smlouvy jsou také informace uvedené na E-shopu (např. specifikace produktů), které se Objednávky týkají, pokud nejsou v rozporu s Podmínkami.

2. 7. Berte prosíme na vědomí, že některé Objednávky jsou mohou být individuálně upraveny, pokud bude potřeba uzpůsobit produkt, skladbu produktů nebo balení vašemu přání.

3. Platba za Objednávku a dodání

3. 1. Pro dodání můžete zvolit některý z následujících způsobů doručení:

             a. Osobní odběr v sídle Prodávajícího v termínu, na kterém se dohodneme.

             b. Na jiné adrese a v termínu, na kterých se dohodneme.

             c. Doručení prostřednictvím přepravní společnosti nebo na výdejní místo (zejména prostřednictvím Zásilkovny). V takovém      případě se k ceně za Objednávku připočítávají náklady na dodání ve výši uvedené na E-shopu. V případě dodání mimo Českou republiku vám náklady na dodání sdělíme při potvrzení přijetí Objednávky. V případě, že se dohodneme na platbě dobírkou, připočítává se k ceně za Objednávku a nákladům na dodání také doběrečné ve výši uvedené na E-shopu.

3. 2. Platba za Objednávku se provádí zejména bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího na základě vystavené faktury. Prodávající fakturu vystaví do 3 pracovních dnů od sdělení potvrzení o tom, že Objednávku přijal.

3. 3. Platbu za Objednávku je možné provést také prostřednictvím platební brány přímo v E-shopu, pokud E-shop takovou funkci obsahuje. Berte prosíme na vědomí, že provozovatelem platební brány je společnost ThePay.cz, s.r.o., Masarykovo náměstí 102/65, 586 01, Jihlava, IČ 28135261, DIČ CZ28135261, a že se provoz platební brány řídí podmínkami jejího provozovatele. Údaje o platební kartě zadávané do platební brány nejsou zpracovávány Prodávajícím a Prodávající neodpovídá za její funkčnost.

3. 4. Prodávající si vyhrazuje právo posečkat s přípravou Objednávky do doby úplného uhrazení ceny za Objednávku, nákladů na dodání a případného doběrečného. V takovém případě připravíme Objednávku ihned po připsání částky na bankovní účet.

3. 5. Můžeme se dohodnout také na platbě dobírkou nebo v hotovosti před nebo při předání Objednávky.

3. 6. O nachystání Objednávky k vyzvednutí v případě osobního odběru vás vyrozumíme e-mailem, telefonicky nebo SMS zprávou. Při osobním vyzvednutí nehradíte jakékoliv náklady na dopravu. Pouze cenu za Objednávku.

3. 7. Pokud se po zaplacení Objednávky rozhodnete pro změnu způsobu doručení, a tím by mělo dojít ke zvýšení nákladů na dodání, bude potřeba dodatečně uhradit náklady na doručení přepravní společností, případně doběrečné. Čl. 3.2 až 3.5 se použije obdobně.

3. 8. V případě změny způsobu doručení po zaplacení Objednávky způsobem, který by vedl ke snížení nákladů na dopravu, zaplacené náklady na dodání a případné doběrečné nevracíme.

  1. Cena za Objednávku

4. 1. Ceny uvedené na E-shopu jsou konečné a včetně DPH.

4. 2. Může se stát, že budete mít k dispozici slevový kupón. Při jeho použití se cena sníží o příslušnou částku nebo část. Slevové kupóny poskytujeme našim věrným zákazníkům a každý z nich může být použit pouze jednou. Nerozlišujeme, zda je kupující oprávněn k jeho použití, proto slevu získá ten, kdo kupon použije při Objednávce jako první.

4. 3. Přijímáme platby pouze v CZK.

4. 4. Ohledně každé platby vám zašleme e-mailem fakturu. Odesláním Objednávky souhlasíte, že vám můžeme fakturu zaslat e-mailem. Při platbě bezhotovostním převodem nezapomeňte uvést variabilní symbol z faktury.

4. 5. Částka na faktuře je splatná způsobem a ve lhůtě uvedené na faktuře.

5. Vrácení zboží, reklamace a vady Objednávky

5. 1. Někdy se může stát, že vám dopravní společnost nebo pracovník výdejního místa předá Objednávku s viditelně poškozeným obalem a vy ji i přesto převezmete. V takovém případě nemůžeme odpovídat za vady způsobené na Objednávce v důsledku poškození obalu.

5. 2. Také chápeme, že se vám Objednávka nemusí líbit nebo odpovídat vašim představám. Proto zkuste nejprve využít nabídku našich vzorků, které jsme pro vás u jednotlivých produktů připravili. Každopádně, pokud si u nás objednáte zboží na míru, pokud nemá vady nebo chyby, není možné je vrátit a odstoupit od kupní smlouvy právě proto, že se jedná o zboží, které je vytvořeno dle vašeho přání nebo přizpůsobeno pro vaši osobu.

5. 3. Dále nelze odstoupit od kupní smlouvy z hygienických důvodů ohledně zboží, které jste již otevřeli a/nebo použili.

5. 4. Ohledně zboží neuvedeného v čl. 5.1 až 5.3 můžete, pokud jste Kupující-spotřebitel, odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Stačí neotevřené a/nebo nepoužité zboží v neporušeném a původním obalu zaslat na adresu sídla Prodávajícího. K vrácenému zboží stačí vložit vaše jméno a příjmení, adresu, číslo faktury nebo objednávky a způsob vrácení ceny za vrácené zboží. Pokud jste Objednávku zaplatili převodem na bankovní účet nebo platební kartou, automaticky vám částku vrátíme na stejný bankovní účet, a to do 14 dnů od přijetí vráceného zboží.

5. 5. Pokud by se však na zboží, u kterého je uvedena doba použitelnosti (nejčastěji kosmetické výrobky), které jsme vám zaslali, objevila vada, může ji Kupující-spotřebitel i Kupující-podnikatel po dobu trvání doby použitelnosti reklamovat.

5. 6. Pokud by se u zboží, u něhož doba použitelnosti uvedena není (např. doplňky ke kosmetice), objevila vada, můžete zboží do 24 měsíců od převzetí reklamovat. Pro Kupující-podnikatele je reklamační lhůta 3 měsíce.

5. 7. Není možné reklamovat vadu, která vznikla kvůli nesprávnému užívání nebo uskladnění zboží, poškozením nebo přiměřeným opotřebením.

5. 8. Vadu je nutné oznámit do 7 dnů od jejího zjištění. Zboží s vadou doručte do našeho sídla spolu s oznámením, ve kterém vadu popíšete, a s kopií faktury. Pokud bude možné vadu odstranit, odstraníme ji. Pokud nebude možné ji odstranit, zašleme vám nové zboží, nebo vám zašleme zboží i s vadou a vrátíme vám část ceny nebo si zboží necháme a vrátíme vám celou cenu. Proto nám spolu s oznámením vady dejte také vědět, které řešení si přejete, pokud nebude možné vadu odstranit.

5. 9. Vaši reklamaci se budeme snažit vyřídit co nejdříve. Nejpozději do 30 dnů. O výsledku a možnostech vyzvednutí či doručení vás budeme informovat telefonicky nebo e-mailem.

6. Závěrem

6. 1. Tyto Podmínky se mohou přiměřeně aplikovat také na Objednávky zaslané jinak než prostřednictvím E-shopu.

6. 2. Pokud by mezi námi náhodou došlo ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

6. 3. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou, jakož i samotné Podmínky a provoz E-shopu se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s těmito Podmínkami nebo kupní smlouvou jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

6. 4. Tyto Podmínky nabývají účinnosti 16. 6. 2020.