Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů při nákupu v e-shopu Mybee

Dobrý den,

děkujeme, že jste se rozhodli pro nákup naší přírodní kosmetiky vyrobené s láskou a péčí na Valašsku.

Následující řádky doplňují naše Podmínky nákupu v e-shopu Mybee a vysvětlují, jak a proč zpracováváme vaše údaje. Proto je nezbytné, abyste si je přečetli.

Pusťme se do toho.

1. Zkratky a definice

1. 1. V zásadách se budou opakovat níže uvedené pojmy. Pojďme si vyjasnit, co znamenají.

  • Prodávající je Markéta Slánská, IČ 088 453 52, se sídlem Francova Lhota 476, 756 14, Česká republika, adresa provozovny Francova Lhota 358, 756 14, zapsaná v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Vsetín, e-mail: info@my-bee.cz, telefon +420 777 599 205. Pokud používáme slovo „my“, myslíme tím Prodávajícího. Prodávající je správcem osobních údajů.
  • Kupující je každý, ať už spotřebitel nebo podnikatel, kdo nakupuje v E-shopu. Pokud používáme oslovení „vy“, myslíme tím Kupující spotřebitele i podnikatele. Na Kupující, kteří jsou fyzickými osobami, se vztahují tyto Zásady zpracování osobních údajů, neboť jsou subjekty údajů.
  • E-shop je webová prezentace Prodávajícího, dostupná prostřednictvím webového rozhraní pod doménovým jménem my-bee.cz.
  • Objednávkou se rozumí produkty nabízené v E-shopu, které si u nás plánujete zakoupit.
  • Zkratka Zásady označuje tyto Zásady zpracování osobních údajů při nákupu v E-shopu.

 

2. Nakládání s vašimi osobními údaji

2. 1. Založením uživatelského účtu nebo odesláním Objednávky začneme zpracovávat vaše osobní údaje.

2. 2. Prodávající je správcem vybraných osobních údajů – jméno a příjmení, příp. obchodní firma, adresa bydliště nebo sídla, doručovací adresa, fakturační adresa, IČ, e-mail, telefonní číslo, údaje z Objednávky, případně číslo bankovního účtu v případě platby za Objednávku převodem nebo IP adresa zařízení, z něhož je k E-shopu přistupováno, včetně souvisejících údajů (údajích o prohlížeči a časovém údaji o přístupu k E-shopu). Pro zjednodušení budeme nadále používat zkratku „osobní údaje“.

2. 3. Osobní údaje budeme zpracovávat výhradně za účelem:

  • zřízení uživatelského účtu a jeho vedení;
  • za účelem naplnění našich závazků z kupní smlouvy – tj. přijetí a administrace Objednávky, odeslání Objednávky, komunikace ohledně Objednávky, reklamační řízení;
  • pro účetní a daňové účely a pro případný spor (těm se budeme snažit maximálně předcházet);
  • za účelem předcházení a řešení možných neoprávněných užití vašich přístupových údajů a kybernetických útoků a
  • za účelem měření, vyhodnocování a analyzování návštěvnosti E-shopu.

 

A to podobu nezbytně nutnou, tj. po dobu trvání uživatelského účtu, případně 2 roky od odeslání Objednávky, což je reklamační lhůta u spotřebitelů, nejdéle však 3 roky od zaslání Objednávky, takto dlouho trvá promlčecí lhůta. Údaje v účetnictví budeme držet po dobu, po jakou nám to přikazují účetní a daňové předpisy.

2. 4. Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme zpracovávat pro informování vás o tom, co je u nás nového v rámci našeho oprávněného zájmu nejdéle však po dobu 5 let od přijetí vaší Objednávky.

2. 5. Osobní údaje předáme pouze spolupracujícím subjektům pro účely doručení a administrace Objednávek a případně je uložíme do aplikací, které používáme k administraci Objednávky, nebo orgánům veřejné moci, kde nám to přikazuje zákon. Souhlasíte, že nám při zpracovávání vašich údajů v rámci účelů uvedených v čl. 2.3 mohou pomáhat externí subjekty.

2. 6. Vámi poskytnuté osobní údaje budou pravdivé a přesné. Abychom i my měli k dispozici aktuální údaje, můžeme se vás čas od času zeptat, zda se u vás něco nezměnilo.

2. 7. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

3. Vaše práva

3. 1. Vždy můžete požadovat e-mailem na adrese info@my-bee.cz, abychom vám poskytli informace o rozsahu a způsobu zpracování vašich osobních údajů. Tyto informace ve lhůtě 30 dní poskytneme.

3. 2. Požadovat opravu nebo výmaz, ukáže-li se, že zpracováváme nepřesné údaje nebo jsou dány důvody podle čl. 17 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

3. 3. Podat námitku při zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu a to e-mailem na info@my-bee.cz. V případě zasílání novinek e-mailem na základě oprávněného zájmu se za podání námitky považuje odhlášení z odběru.

3. 4. Kdykoliv se také můžete obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, budete-li mít pocit, že vaše údaje zpracováváme jinak, než bychom měli.

4. Závěrem

4. 1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s těmito Zásadami jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

4. 2. Tyto Zásady nabývají účinnosti 16. 6. 2020.